výklady
 
Umývanie a leštenie výkladov vrátane impregnácie zabezpečujeme pre veľa veľkých aj menších firiem na celom území Slovenskej republiky, Českej republiky, v Rakúsku a Nemecku. Službu vykonávame pravidelne aj jednorazovo vo firme, v hoteli, obchodných domoch a pod. Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kvalitné umývanie, čistenie a leštenie výkladov.

Umývanie a leštenie výkladov

Naša firma vie kedykoľvek zabezpečiť umývanie výkladov vo veľkom rozsahu do dohodnutého termínu. Zabezpečíme pre Vašu firmu umývanie výkladov ako bežne znečistených, tak aj výkladov, ktoré sú silno znečistené napríklad po stavbe. Bežné umývanie a leštenie výkladov vykonávame jednoduchým spôsobom. Všetky sklá a rámy umyjeme nepeniacim saponátovým roztokom. Okná umývame čistým mopom na okná a následne sklenenú plochu dôkladne zotrieme stierkou s kvalitnou gumou. Ak dodržíme tento jednoduchý postup, nie je prakticky čo leštiť. Sklenenú plochu necháme preschnúť a následne leštíme na sucho čistou bavlnenou plienkou. Nepoužívame žiadny leštiaci prostriedok, ktorý tesne po umytí nie je viditeľný, ako bol roztieraný a leštený, ale po určitej dobe, ak sa výklady len mierne zašpinia alebo zaprášia, sú viditeľné kolesá a ťahy leštenie. Ak vyleštíme umyté výklady len a len suchou bavlnenou plienkou, ani po dlhšej dobe aj keď budú výklady mierne alebo silno zaprášené, neuvidíme žiadne kolesá alebo ťahy leštenia.  Zo sklenených plôch odstraňujeme nedovolené polepy a umiestnenie plagátov. Po stavebnej činnosti začína umývanie a čistenie sklenených plôch strhnutím fóliou a polepov, odstránením hrubých nečistôt z presklených plôch a oškrabaním zvyškov lepidiel a polepov korundovými žiletkami cca 10 cm vo svojej šírke. Naša pružná firma je schopná zabezpečiť umývanie výkladov do druhého dňa. Umývanie výkladov je realizované buď servisne, čo znamená v pravidelných a opakujúcich sa cykloch alebo jednorázovo. Túto službu vykonávame jednorazovými akciami, alebo v servisných cykloch 1x za 14 alebo za 30 dní. Ďalej je možné umývanie výkladov vykonávať aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Tak, aby sa nenarušoval chod prevádzkarne Guess, umývame výklady buď pred alebo po otváracej dobe. Náš servisný systém je nastavený automaticky a naši zamestnanci chodia pravidelne čistiť a umývať výlohy. Po kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné samozrejme platiť aj v hotovosti na PPD. Pri umývaní výkladov postupujú naši zamestnanci veľmi ohľaduplne k okoliu a svoju prácu vykonávajú tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku a vybaveniu našich zákazníkov. Naši pracovníci používajú profesionálne náčinie, ktoré napomáha tomu, že nami umyté výklady sú vždy krásne čisté.

 

výlohy

 

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach je služba, ktorú využíva čoraz viac klientov. Sme schopní umyť akokoľvek veľkú presklenú plochu a to aj v ťažko dostupných miestach a to pomocou vysokozdvižnej techniky, lešenia alebo certifikovaných horolezcov odborne zaškolených podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Našim zákazníkom najčastejšie odporúčame umývanie a čistenie výkladov vo výškach z hydraulického ramena alebo montážnej plošiny. Pomocou hydraulickej plošiny alebo ramena máme k čistenej výlohe alebo presklenej ploche lepší prístup a náš zamestnanec je schopný výklady alebo presklené plochy lepšie a kvalitnejšie umyť a očistiť. Vykonávanie umývania výkladov pomocou horolezeckej techniky volíme v krajnom prípade, ak nie je možnosť vykonať vyčistenie a umývanie výkladov z hydraulického ramena alebo z vysokozdvižnej plošiny. Na ťažko dostupné výklady a trámy vo výške odporúčame naniesť hydrofóbnu nanoimpregnáciu, ktorú aplikujeme pomocou technológie GlasProtect. Nanoimpregnácia je dvojfázová na liehovej báze, takzvaná nešpinivá úprava.

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Naša profesionálna firma dokáže veľmi kvalitne odstrániť fólie a polepy z vašich výkladov bez akéhokoľvek poškodenia, zoškrabať lepidlo, ktoré je zvyškom po strhnutí a odstránení fólií. Odstraňujeme a strhávame polepy, reklamy, jednorazové polepy podujatí, reklamné bannery, stavebné polepy, polepy pylónov, fólie vo výškach… Nepoškodenie sklenenej plochy je zabezpečené použitím korundovej žiletky s priemerom najmenej 10 cm. V súčasnej dobe sa montujú a osádzajú tabule presklených plôch, ktoré majú na svojom povrchu špeciálnu jemne kovovú vrstvu, ktorá môže byť nenávratne poškodená neodborným zásahom čistenia výkladov a presklených plôch. Veľmi často sa už stalo, že odstraňovaný polep alebo hrubá nečistota z výkladov alebo presklených plôch boli čistené iným nástrojom ako širokou, veľmi ostrou korundovou žiletkou a došlo k nenávratnej škode, výklady a presklené plochy boli poškriabané a zničené. Nie je neobvyklé, že umývanie výkladov a presklených plôch vykonáva neodborne zaškolení pracovník, ktorý poškriabe výklady takým spôsobom, že sú ryhy na výkladoch a presklených plochách úplne viditeľné. Najčastejšie sú zjavné a viditeľné škody na vyčistených výkladoch a presklených plochách po nasvietení výkladov a presklených plôch reflektormi. Nikdy preto nedovoľte odstraňovať plagáty, polepy, fólie, lepidlo pod fóliami, hrubé nečistoty, farby z výkladov a presklených plôch nezaškolenými zamestnancami, ktorí nie sú na túto prácu vybavení potrebným náradím. Naši zamestnanci vždy používajú pri odstraňovaní tvrdých nečistôt alebo minerálnych usadenín spôsobených atmosférickými spádmi odborné náradie a to korundové žiletky. Veľká plocha žiletky, najmenej 10 cm, nikdy okno nepoškriabe.

 

výklady

 

Impregnácia výkladov

A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kompletnú starostlivosť v oblasti umývania a impregnácia výkladov. Impregnácia na sklá sa aplikuje pomocou technológie GSL. Táto technológia zásadnou mierou znižuje náklady na údržbu skiel, predlžuje ich životnosť a vylepšuje optický vzhľad. Je určená predovšetkým na strešné okná, sklenené fasády, solárne panely, skleníky, presklené výklady, na sklá hladká a na menšie plochy skiel s jemným ornamentom. Samočistiaca technológia GSL je dvojfázová a je na liehovej báze. Má ochranný účinok proti vode a nečistote, založený na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a nečistoty do guľôčok a odvaľovanie z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GSL spôsobuje hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného skla. Zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn napr. od hrdze. Chráni pred pôsobením chemikálií do hodnoty pH13 – soľou, kyselín, zásad a tiež chráni sklo pred nepriaznivým UV žiarením. Pri aplikácii  GSL musia byť suché klimatické podmienky pri teplote + 15 ° C až + 30 ° C. Výrobca neodporúča, aby vonkajšia teplota v prvom dni po nanesení impregnácie klesla pod + 10 ° C. Tým sa zachová správna funkcia a vlastnosti impregnácie. V prvej fáze impregnácie musíme dôkladne očistiť a odmastiť presklené plochy. V druhej fáze ošetríme sklenené plochy pomocou technológie Nanoclean – nanesieme na plochy, necháme 20 minút zaschnúť a po tej prvýkrát dôkladne vyleštíme. V tretej fáze už môžeme na takto pripravený povrch naniesť a rozotrieť hydrofóbnu impregnáciu GSP, ktorú po druhýkrát vyleštíme do vysokého lesku. Potom, čo je sklenený povrch ošetrený GSP, sa umýva iba čistou vodou – nie je nutné používať čistiace prostriedky. Táto NANO VRSTVA je odolná teplotám do cca 450° C. Spojením nano častíc s podkladom je vytvorený absolútne spoľahlivý ochranný mechanizmus pre povrch. Garantujeme záruku 2 roky, životnosť je podmienená klimatickými podmienkami. Predpokladaná životnosť podľa klimatickej námahy je spravidla dlhšia 4-5 rokov.
 

Naša firma A SERVIS LIPKA ďalej vykonáva:

umývanie a čistenie výkladov po maľovaní, umývanie a čistenie výkladov po remeslách, umývanie a čistenie výkladov po rekonštrukciách, umývanie a čistenie výkladov po generálnych opravách, umývanie a čistenie výkladov pred otvorením nových prevádzok, čistenie a umývanie okien po stavbe.